black cover 84

black cover 84

  • Catégories: black
  • Seed : 96
  • Leech : 54

Cliquer sur «Telecharger» ci-contre et le téléchargement débutera !

Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Asta và Yuno đã bị bỏ rơi cùng nhau tại cùng một nhà thờ và đã không thể tách rời kể từ đó. Khi còn trẻ, họ hứa sẽ cạnh tranh với nhau để xem . Xem phim Thế Giới Phép Màu Tập 84 Phụ đề Việt online, Tập 84 Black Clover Phụ đề Việt HD online. Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng . The Victors 「勝者 Shōsha」 is the 84th Page of Yūki Tabata's Black Clover. Fights Team I vs.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

Votre note